Koulutuspalveluiden asiantuntijuutta

Islacat edu oy on digikouluttamisen asiantuntijayritys. Palveluihimme kuuluvat erilaiset lähi- ja verkkokoulutukset. Toteutamme pääasiassa opettajien täydennyskoulutuksia, myös muille kohderyhmille räätälöityjen koulutusten pitäminen onnistuu.


Koulutuspalveluissa meillä on asiantuntijuutta monesta eri aiheesta. Erikoisosaamistamme ovat Google Workspace for Education -koulutukset, ohjelmoinnilliseen ajatteluun ja ohjelmointiin liittyvät -koulutukset sekä pelillisyyden hyödyntäminen opetuksessa. Muista aiheista etenkin oppimisanalytiikka ja digitaalisten taitojen opettaminen ovat tuttuja aiheita. Lisää esimerkkejä koulutusaiheista löydät Koulutukset -sivulta.


Ota yhteyttä ja jutellaan lisää koulutuksen järjestämisestä.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image