Etäoppiminen

Nämä sivut toimivat materiaalina etäoppimisen tueksi sekä osana Jukka Lehtorannan pitämiä etäoppimiswebinaareja.

Tee etäoppimisesta sujuvaa ja tehokasta

Erilaisten postituslistojen, rutiinien ja työvälineiden tehokkaan hyödyntämisen avulla etäoppimisen käytännön järjestelyistä tulee sujuvaa ja tehokasta.

 • mahdollista oppilaille mielialan ja haasteiden kertominen

 • luo oppilaista erilaisia ryhmiä

 • hyödynnä erilaisia työvälineitä

 • anna heille mahdollisuus varata henkilökohtaisia aikoja opettajan kanssa

 • luo sujuvat rutiinit, jotka huomioivat kotien tilanteen

Hyödynnä digitaalisia työvälineitä monipuolisten tehtävien antamiseen

Monipuolisten tehtävien antaminen erilaisille oppijoille parantaa heidän motivaatiotaan ja mahdollisuuksia hyödyntää etäoppimista mahdollisimman tehokkaasti.

 • classroomin käyttäminen

 • jaettujen tiedostojen hyödyntäminen

 • näytönkaappausvideoiden tekeminen

 • tukea vaativien oppilaiden ja suomi toisena kielenä -oppilaiden huomioiminen


Vaali sosiaalista kanssakäymistä ja yhdessä tekemistä myös pidemmän etäoppimisjakson aikana

Osa kouluista on valinnut linjaksi oppitunneittain tapahtuvan etäyhteyden, osa luottaa pelkästään asynkronisiin tehtäviin. Monet pitempään etäoppimista toteuttaneet koulut ovat siirtyneet malliin, jossa opettaja ottaa päivittäin yhden etäyhteyden oppilaisiin, yksittäin tai ryhmittäin.

 • etäyhteyden luominen google meetillä

 • yhteyden jakaminen kalenterin ja classroomin kautta

 • oman ruudun jakaminen meetissä

 • ääniasetukset

 • osallistujien oikeudet

 • ruudukkonäkymä ja viittausnäkymä

 • keskustelujen luominen pienryhmille

Pitkittyneen etäoppimisen aikana resurssien jakaminen on ennen kaikkea toisista välittämistä

Monet yritykset ovat näinä aikoina tarjonneet tuotteitaan ilmaiseen käyttöön. Lisäksi monet eri organisaatiot ovat tarjonneet resurssejaan etäoppimista tukevien materiaalien tekemiseen.

 • suomenkieliset ohjemateriaalit

 • suositellut työvälineet

 • ohjemateriaaleja eri työvälineisiin

 • Googlen etäoppimismateriaalit

 • OPH:n ohjeistukset