Classroomin hyödyntäminen

Classroomin monipuolinen hyödyntäminen opetuksessa

Google classroom mahdollistaa monipuolisten tehtävien antamisen oppilaille, informaation jakamisen sekä palautteiden antamisen oppilaiden tehtävistä. On sanottu, että yksityiset kommentit oppilaille ovat classroomin parasta antia. Mitä mieltä sinä olet?

 1. Anna ohjeet ja tehtävät classroomin kautta. Muista luokitella tehtävät aiheisiin ja poistaa tarvittaessa ylimääräisiä tehtäviä selkeyden ylläpitämiseksi.

 2. Hyödynnä tehtävien viimeistä palautusaikaa, sillä ne menevät automaattisesti luokan kalenteriin.

 3. Seuraa helposti oppilaiden palauttamia tehtäviä ja antamiasia arvosteluja arvosanat -välilehdellä.

 4. Kirjoita kommentteja ja palautetta suoraan oppilaiden töihin, hyödynnä rubriikkeja arvioinnissa.

 5. Hyödynnä mahdollisuutta palauttaa esim. kuvia ja videoita classroomin kautta.

 6. Kutsu huoltajat mukaan, jolloin heidän on mahdollista saada yhteenvetoa heidän huollettavien työskentelystä.

 7. Hyödynnä luokan kalenteria ja lisää sinne tapahtumia.

 8. Aktivoi luokan meet-yhteys ja hyödynnä sitä opetuksessa.

Classroomin laittaminen valmiiksi

Alla olevassa diasarjassa on näytetty kuvakaappausten avulla, millaisia vaiheita classroomin saattaminen opetuskäyttöön edellyttää ja mihin classroomin eri perusominaisuudet on sijoitettu. Classroomin laittaminen opetuskäyttöön tarkoittaa seuraavien vaiheiden suorittamista:

 1. Kirjautumista sivulle classroom.google.com

 2. Kurssin luomista oikeassa yläkulmassa olevan plus-painikkeen avulla.

 3. Kurssin asetusten kuntoon laittamista.

 4. Oppilaiden lisäämistä kurssille ryhmän koodin tai oppilaiden sähköpostiosoitteiden avulla.

 5. Tarvittaessa huoltajien ja muiden opettajien lisäämistä kursseille.

Erilaiset tehtävätyypit ja jakaminen oppilaille

Classroom mahdollistaa hyödyntämisen monella tapaa. Pääideana on tarjota alusta tehtävien jakamiseen ja palauttamiseen sekä materiaalin helppoon jakamiseen oppilaille. Pääsääntöisesti kaikki tehtävämateriaalit voi jakaa oppilaille katsottavaksi, yhdessä muokattavaksi tai luoda heille oman kopion. Classroomin kautta on mahdollista jakaa oppilaille:

 1. viestejä striimi-sivulta, viestit on tarkoitettu lyhyen informaation jakamiseen oppilaille

 2. tehtäviä, nämä on tarkoitettu isompien tehtävien tekemiseen, jotka pääsääntöisesti vaativat erilaisten tiedostojen jakamista oppilaille tai opettajalle.

 3. kyselytehtäviä, tämän valitseminen luo automaattisesti google form -lomakkeen ja liittää sen osaksi tehtävää. Tämän jälkeen luodaan sisältö lomakkeeseen avaamalla sen. Huom. mahdollistaa myös chromebookin lukitun tilan hyödyntämisen.

 4. esittää kysymyksiä, nämä on tarkoitettu lyhyiden kysymysten esittämiseen. Oppilailla ei ole mahdollisuutta liittää tiedostoja vastaukseen. Myös monivalintojen tekeminen on mahdollista.

 5. materiaaleja; tämä on tarkoitettu erilaisten materiaalien jakamiseen, voit jakaa esim. lyhyitä viestejä, linkkejä, erilaisia tiedostoja, lähes kaikki googlen materiaalit voi jakaa classroomin kautta, esim. google earth -projektit, jamboardit, sitesit jne.

 6. käyttää viestiä uudelleen, voit poimia vanhan tehtävän tai viestin uudelleen käytettäväksi, voit poimia sen myös toisesta ryhmästä. Jos alkuperäisessä tehtävässä on liitteitä, voit valita käytetäänkö samoja liitteitä vai luodaanko niistä kopiot.

 7. aiheita, niiden avulla voit ryhmitellä kurssin sisältöjä esim. teemoittain, oppiaineittain tai antopäivämäärän mukaan. Aiheen luomisen jälkeen olemassa olevat tehtävät ja materiaalit saat aiheen alle raahamalla ne sinne.

classroomin arviointiominaisuudet

Tehtävien palauttaminen ja arviointi

Classroomissa voit tehtävää antaessasi määritellä maksimipistemäärän tai rubriikin sille. Rubriikkien avulla voit asettaa arvosteluasteikon työlle ja arvostella työtä esim. kolmesta eri näkökulmasta. Oppilaan palauttaessa vastauksen suoraan classroomissa (ilman liitetiedostoa) voit suoraan classroomissa pisteyttää vastauksen ja antaa palautteen yksityisen kommentin avulla. Jos tehtävässä palautetaan tehtävässä dokumentti, voit pisteyttää ja kommentoida suoraan dokumenttiin. Voit myös hyödyntää valmiita tallentamiasi kommentteja, ehdottaa muutoksia ja siirtyä suoraan seuraavaan palautukseen. Kaikki arvioimasi tehtävät tulevat näkymään suoraan arvosanat-taulukkoon, myös formsin antamat automaattiset pisteet. Lisäksi classroom tukee integraatiota erilaisiin SIS-järjestelmiin, jolloin pisteet on mahdollista siirtää automaattisesti toiseen järjestelmään. (Huom. Wilma ei tällä hetkellä tue kansainvälisiä standardeja, joten tämä ominaisuus ei sen kanssa vielä onnistu.)

Classroomin kalenterin ja meetin hyödyntäminen

Kaikki classroomissa annettujen tehtävien viimeiset palautuspäivät menevät automaattisesti classroomin kalenteriin. Kalenteriin voi lisätä myös omia tapahtumia. Kalenteri näkyy osoitteessa calendar.google.com, classroomin vasemman yläreunan kolmesta viivasta tai tehtävät-välilehden yläreunasta.

Kaikki classroomin materiaalit ja palautetut tehtävät tallentuvat luokan luoneen käyttäjän driveen. Driveen pääset osoitteessa drive.google.com tai classroomin tehtävät-välilehden yläreunasta.

Pienryhmätyöskentely classroomissa

Etäoppimisen aikana pienryhmätyöskentely luo kaivattuja sosiaalisia kontakteja oppilaiden arkeen. Pienryhmätyöskentelytavan päättäminen voidaan jättää myös oppilaiden vastuulle. Pienryhmätyöskentelyyn classroomin avulla on kolme tapaa:

 1. Yhteisen dokumentin tai sivuston jakaminen oppilaille yhdellä kertaa, johon jokainen ryhmä toteuttaa oman osionsa.

 2. Dokumentin ja ohjeiden jakaminen jokaiselle pienryhmälle erikseen. Tämä tapahtuu jakamalla tehtävä vain pienryhmän oppilaille kaikkien oppilaiden sijaan.

 3. Luomalla erilliset ryhmät jokaiselle pienryhmälle. Näin ohjeiden ja dokumenttien jakaminen on nopeaa käyttämällä jo kerran luotua viestiä uudelleen. Tällä tavalla jokaiselle pienryhmälle luodaan samalla meet-yhteys, jota he voivat käyttää. Pienryhmiä ei tarvitse luoda jokainen kerta erikseen, vaan ryhmät voivat olla olemassa ja oppilaille vain jaetaan liittymiskoodit oikeaan pienryhmätilaan.

classroom