Käytännön järjestelyt

Tee etäoppimisesta sujuvaa ja tehokasta

Oppilaiden päivittäisen tunnetilan kysyminen


Etäoppimisen aikana oppilaiden tunnetilojen havainnointi muuttuu vaikeammaksi, eivätkä kaikki etäoppimisen aikana kohdatut vaikeudet välttämättä näy opettajille etäyhteyden kautta. Säännöllisillä tuntemusten kysymisellä saadaan tietoa tilanteiden muuttumisesta ja samalla mahdollistetaan oppijoille omien hankaluuksien kertominen etäoppimiseen liittyen. Muistathan, että suurin osa oppilaista on kotona, joten kysymysten tulee olla tarkasti rajattuja, esimerkiksi kysymys "millaisia tuntemuksia tai hankaluuksia sinulla on tällä hetkellä" verrattuna kysymykseen "Millaisia tuntemuksia sinulla on tällä hetkellä etäoppimiseen liittyen?)

Lomakkeen voi ajastaa google classroomin kautta esim. päivittäin tehtäväksi. Samaa lomaketta voi käyttää useamman kerran sallimalla sen lomakkeen asetuksista.

Luo oppilaista erilaisia ryhmiä

Tehokkaat opetuskäytännöt vaativat useiden eri ryhmien hallinnointia. Oppilaiden tunnuksien kirjoittaminen joka kerta erikseen tai kopioiminen vie aikaa muulta toiminnalta. Googlen työvälineiden avulla eri ryhmien luominen ja hallinnointi on helppoa. Tähän on olemassa kaksi tapaa:

 1. Google-ryhmän luominen oppilaille, jonka jälkeen ryhmäosoitteella voit lähettää viestejä, jakaa tiedostoja ja luoda kalenterikutsuja kaikille ryhmille.

 2. Google classroomissa luodun hyödyntäminen sähköpostien lähettämisessä ja tiedostojen jakamisessa kaikille tai vain osalle oppilaista.

ryhmien tekeminen.pptx

Hyödynnä erilaisia työvälineitä

Etäoppimisen hallitseminen tehokkaasti vaatii opettajalta useiden eri työvälineiden käyttöä ja osaamista. Monipuolisilla työvälineillä oppimiselle voidaan luoda selkeät rutiinit ja mahdollistaa samalla oppilaiden mielenkiinnon ylläpitäminen. Kalenterikutsujen hyödyntäminen antaa oppilaille mahdollisuuden varata yksilöllisiä ohjausaikoja, google-lomakkeet mahdollistavat säännöllisten kyselyjen ja erilaisten oppimistehtävien tekemisen, erilaiset dokumentit ja dia-show:t mahdollistavat asioiden koostamisen yhdessä tai yksilöllisesti. Lisäksi erilaiset palvelut mahdollistavat erilaisten aktiviteettien tekemisen verkon välityksellä.

 1. Google classroom tehtävien antamiseen ja palauttamiseen

 2. Google kalenteri ajanhallintaan, mahdollisuus oppilaille varata ohjausaika, ajastettujen videokokousten luominen

 3. Google forms tehtävien ja kyselyiden luomiseen, myös automaattisesti korjautuvat ja toistuvat tehtävät

 4. Google docs ja slides yhteis- ja yksilötyöhön, erilaisten koontien tekemiseen ja arkiaskareista kertomisiin

 5. Google sites helppoon ohjeiden ja tehtävien koontiin, myös huoltajille. Yhdessä tehtävän sivuston voi jakaa oppilaille google classroomin kautta. Mahdollista tehdä myös piilotettuja sivustoja.

Anna oppilaille mahdollisuus varata henkilökohtaisia aikoja opettajan kanssa

Google-kalenteria voi hyödyntää ajanvaraukseen esim. henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja varten. Jo luotuja tapaamisia voi myös kopioida. Tarkemmat ohjeet ovat oikealla olevassa diashowssa. Huom. toimii ainoastaan yrityksen tai edu-organisaation kalentereissa, osallistujat tarkoittavat ajanvarauksessa kollegoitasi, joiden haluat osallistuvan myös samaan tapaamiseen.

 1. Luo kalenteriin ajanvaraukselle tilaa (appointment slot)

 2. Lähetä oppilaille linkki, jota kautta he pääsevät varaamaan ajan tarvittaessa sinun kalenteristasi.

kalenterivaraukset.pptx

Luo sujuvat rutiinit, jotka huomioivat kotien tilanteen

Monissa kodeissa vanhemmat hoitavat omia töitään etänä omista lapsistaan huolehtimisen osalla, osassa kodeista ei ole enää töitä tai terveyttä. Tukea tarvitseville oppilaille ei ole enää välttämättä saatavilla kovin paljoa tukeaa etäoppimisen aikana. Kaiken tämän keskellä säännölliset päivittäiset rutiinit ovat parempia kuin päivittäin vaihtuvat työtavat.

 1. Luo yksinkertainen runko koulupäiviin, joissa tietyt osa-alueet pysyvät ja tietyt vaihtelevat säännöllisesti (esim. tehtävätyypit)

 2. Keskity opetussuunnitelman ydinasioihin, nyt vähemmän on todellakin enemmän.

 3. Hyödynnä tekniikan tuomia mahdollisuuksia tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa (esim. käännöstoiminnot, puheen muuntaminen tekstiksi jne.)