Monipuoliset tehtävät

Erilaiset työvälineet eri käyttötarkoituksiin

Oikeiden ja monipuolisten työvälineiden valinta etäoppimisen aikana parantaa oppilaiden sitoutumista ja tuo toivottua vaihtelua etäoppimisen arkeen. Oikeanlaisen tasapainon löytäminen toistuvien rutiinien ja uusien työvälineiden käyttämisen välille takaa parhaimman mahdollisen laadun etäoppimiselle fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia unohtamatta.

Toistuvia rutiineja ovat esimerkiksi erilaiset säännölliset kyselyt oppilaille, paikka kysymyksille, päivän rutiinit ja erilaiset arvioinnit.

Vaihelevia rutiineja voidaan käyttää tehtävänannoissa, ryhmätöissä sekä taito- ja taideaineita opetettaessa.

Google formsin hyödyntäminen

Google forms mahdollistaa erilaisten kyselyjen teetättämisen ja tehtävien antamisen. Automaattiset pisteytystoiminnot mahdollistavat erilaisten tehtävien tekemisen ja pisteiden automaattisen tuonnin classroomiin. Formsin voi luoda suoraan classroomista kyselytehtävän avulla tai luomalla lomakkeen osoitteessa forms.google.com. Valmiin lomakkeen voi jakaa linkillä, sähköpostilla tai kutsumalla oppilaan täyttämään lomakkeen. Lomaketta voi käyttää muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

 1. tiedon keräämiseen oppilailta

 2. erilaisten koulutehtävien tekeminen, myös automaattisesti pisteytettyjen tehtävien. Myös erilaisen materiaalin jakaminen ja palauttaminen lomakkeen tehtävien yhteydessä on mahdollista. MUISTA NIMEN KYSYMINEN.

 3. jatkuvien kyselyiden tekeminen, joihin oppilaat palaavat säännöllisin väliajoin (esim. tunnetilan kertominen, kysymysten esittäminen jne.)

 4. tehtävien edistymisen raportointi, oppilas palaa jatkamaan saman lomakkeen täyttämistä saman linkin kautta, esim, tehtyjen tehtävien raportointi päivittäin.

 5. erilaisten oppimispolkujen tekeminen vastausten vahvistamisella ja osioiden luonnilla, voidaan käyttää esim. matematiikassa, jolloin ainoastaan oikean vastauksen antaminen avaa seuraavan tehtäväsetin.

Erilaisten lisäosien avulla formsiin voi tuoda lisää ominaisuuksia, esim. formlimiterin avulla voi rajata vastausten määrää ja formrangerin avulla tuoda vastausvaihtoehtoja dynaamisesti muista lähteistä.

forms

Vertaisarviointilomakkeen luominen google formsilla

vertaisarviointiformsilla
docs

Google docsin käyttäminen

Google docs on sopiva työväline pidempien kirjoitusten tekemiseen. Lyhyiden tehtävien tekemiseen sopii paremmin forms ja lyhyisiin ryhmätöihin slides. Google docs sisältää paljon ominaisuuksia, joita voi hyödyntää oppimisen tukena, mm. käännöstyökalut ja puhesanelu. Kaikkea dokumentin sisältöä voi kommentoida tai ehdottaa muutoksia.

Google slides

Google slides on esitystyökalu, johon on mahdollista liittää kuvia, tekstejä, ääniä ja videoita. Esityksen voi tallentaa myös kuviksi tai pdf:ksi. Lisäksi dioihin voi lisätä erilaisia muistiinpanoja ja niistä voi tehdä ajastetun esityksen nettiin. Google slidesia voit käyttää esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

 1. tehtävien tekemiseen, sama dia kopioidaan jokaiselle oppilaalle ja oppilaat vastaavat samaan diashowhun. Näin opettaja näkee helposti yhdellä kertaa oppilaiden vastaukset ja aktiivisuuden.

 2. Erilaisten havainnollistavien kuvien ja esitysten tekemiseen. Esim. kaikki tämän sivun havainnollistavat kuvat on tehty slidesilla.

 3. Videoiden ja äänten näyttämiseen oppilaille etäyhteyden aikana

 4. erilaisten pidempien esitysten tekemiseen ja niiden jakamiseen esim. sitesin tai linkin kautta.

slides

Muut työvälineet

On olemassa paljon muita työkaluja, jotka mahdollistavat monipuolisten tehtävien antamisen oppilaille. Alle on koottu lista muutamista käyttöehdotuksineen.

 1. Google jamboard, nopeiden yhteisöllisten tehtävien tekemiseen. Jakaminen onnistuu helposti linkin kautta.

 2. Google sites, laajempien ohjesivustojen luomiseen ja oppilaille ryhmätehtävien tekemiseen. Mahdollisuus tehdä salaisia sivustoja ja mahdollista jakaa sivusto oppilaille sitesin kautta.

 3. Science journal-sovellus, mahdollistaa mobiililaitteiden erilaisten sensorien hyödyntämisen erilaisissa tieteellisissä kokeiluissa, esim. äänen heijastumisen tutkiminen. Tulokset tallentuvat driveen.

 4. CS first, ohjelmointiin liittyviä tehtäviä oppilaille, tehtävät on koottu monipuolisten aihealueiden alle.

 5. Google earth-projektit, mahdollistaa erilaisten projektien luomisen google earthiin ja niiden jakamisen driven tai classroomin kautta.

 6. Gonoodle, yhteisöllinen liikuntapalvelu, joka sisältää erilaisia taukojumppia oppilaiden kanssa tehtäväksi

 7. Experimental AI, kokoelma erilaisia tekoälyä, koneoppimista ja konenäköä hyödyntäviä kokeiluja, mahdollisuus esimerkiksi toimia virtuaalisena kapellimestarina.

 8. Sumo apps, selaimessa toimiva kokoelma työkaluja, jotka toimivat myös chromebookilla. Mukana on piirto-, ääni-, video-, ja koodaustyökalu.

 9. whiteboard.fi, työkalu joka mahdollistaa valkotaulun jakamisen kaikille oppilaille. Opettaja näkee kaikkien oppilaiden valkotaulut, mutta oppilas näkee vain omansa ja opettajan. Sopii esim. päässälaskujen tekemiseen.

 10. Kahoot, erilaisten tietokilpailujen tekemiseen synkronisesti ja asynkronisesti

 11. Quizziz, erilaisten tietokilpailujen tekemiseen

 12. Pear deck, slidesiin upotettavien kysymysten tekemiseen