Pienryhmätyöskentely

Sosiaalisten yhteyksien ylläpitäminen pitkittyneen etäoppimisen aikana onnistuu pienryhmätyöskentelyn, yhteisöllisen toiminnan ja erilaisten sosiaalisten aktiiviteettien avulla. Monet pelkästään etänä työskentelevät yritykset ovat ottaneet toimintatavakseen viikoittaisen juttelutuokion järjestämisen pienellä ryhmällä tai pareittain.

Videoyhteyksien luominen pienryhmätyöskentelyä varten

Pienryhmätyöskentelyssä oppilaat voivat myös luoda omalla tavallaan video- tai keskusteyhteyden. Jos opettaja haluaa mahdollisuuden osallistua etäyhteyteen välillä, on tähän useita eri tapoja.

  1. Opettaja luo pienryhmille classroomissa omat ryhmät ja avaa heille classroomin meet-yhteyden.

  2. Oppilaat luovat meet-yhteyden ja kopioivat niiden tiedot yhteiseen dokumenttiin. Huom. tällä tavalla luodut linkit ovat kertakäyttöisiä. Tämä vaihe täytyy toistaa jokaisen työskentelypäivän alussa.

  3. Opettaja luo kalenterin kautta pienryhmille tapahtumat (esim. 5 minuutin välein) ja kopioi nämä linkit opettajille jaettuun dokumenttiin.

  4. Voit keksiä oman 10-kirjaimisen koodin meet-yhteydellä ja liittää sen eteen osoitteen meet.google.com/lookup/. Tällä tavalla pystyt luomaan nopeasti useita etäyhteyksiä ja jakamaan ne dokumentilla oppilaille. Lisätietoja

Useita etäyhteyksiä voi pitää auki omalla koneella käyttämällä eri selaimia tai avaamalla saman selaimen useita eri ikkunoita. Oppilaita voi pyytää viittamaan koko luokan yhteydessä ja pyytämään näin apua pienryhmälle.

Muiden työvälineiden hyödyntäminen

Googlen työvälineistä ryhmätyöskentelyyn sopii esimerkiksi sites, slides ja jamboard.

Sites sopii parhaiten laajojen ryhmätöiden koontiin. Sitesiin voi helposti upottaa erilaisia materiaaleja ja sen yhteistyöstäminen on helppoa.

Slides sopii kohtalaisten laajojen ryhmätöiden koontiin ja esittämiseen. Slidesiin voi upottaa erilaisia tiedostoja.

Jamboard sopii pienten ja nopeiden ryhmätöiden koontiin. Jamboardiin voi upottaa lyhyitä tekstejä, piirroksia ja kuvia.

Classroomin hyödyntämistä pienryhmätyöskentelyssä on neuvottu sivuston kohdassa classroomin hyödyntäminen.